**ماه قرآن**

      حلول ماه مبارک رمضان وبهارقرآن برتمامی  

                  *** مسمانان جهان مبارک باد ***

 رمضان ماهخدا*ماه استجابت دعا*ماه بخشش *ماه خودسازی *ماه مهربانی ها* ماه عاشق ماندن به معبود و ماه مستحکم تر نمودن دوستی ها***همه با هم بسوی خدا برويم

                                         ** التماس دعا**

 

/ 0 نظر / 26 بازدید