هستی من

راست می گفتند همیشه زودتر از آن که بیندیشی اتفاق می افتد من به همه چیز این دنیا دیـر رسیدم زمانی که از دست می رفت و پاهای خسته ام توان دویدن نداشت چشم می گشودم همه رفته بودند مثل "بامدادی" که گذشت و دیر فهمیدم که دیگر شب است "بامداد" رفت رفت تا تنهایی ماه را حس کنی شکیبایی درخت را و استواری کوه را... من به همه چیز این دنیا دیر رسیدم به حس لهجه "بامداد" و شور شکفتن عشق در واژه واژه کلامش که چه زیبا می گفت "من درد مشترکم" مرا فریاد کن...!

تمام ارزوهایم

 

 

ای فدای روی همچون ماه تو...گشته ام من واله و شیدای تو...اب دریا را اگر نتوان کشید...میتوان نوشید از دریای تو.....

/ 5 نظر / 34 بازدید
دریا

با سلام به بابایی [گل] ممنونم... ایشالله خدا پسرتون رو براتون نگه داره و در سایه پدری مهربون زندگی شادی داشته باشید [گل] [گل][قلب]

دریا

[گل][قلب] [گل] بگذر از کوی ما، کن نظر سوی ما، به هر طرف ببین چو رو کنم در پی من دوان، گشته پیر و جوان، ازین جنون چه گفتگو کنم به گریه ندامتم ز انتظار بی پایه ای چو می کند ملامتم ز جفای تو همسایه ای به گریه ندامتم ز انتظار بی پایه ای چو می کند ملامتم ز جفای تو همسایه ای چه گفتگو برای او کنم؟ بر این بلا چگونه خو کنم؟ ای فرزانگان بر دیوانگان این ملامت چرا کنید کم تماشای ما کنید از من بگذرید راه خود روید عاشقان را رها کنید کم تماشای ما کنید مگر به شهر شما قسم شما را به خدا جنون عاشقی تماشا دارد بسوزد آنکه هست و حاشا دارد مگر به شهر شما قسم شما را به خدا جنون عاشقی تماشا دارد بسوزد آنکه هست و حاشا دارد من عاشقم و گنه کار آیا همه شما بی گناهید؟ من گمرهم و بیقرار آیا همه شما سر براهید؟ آیا همه شما بی گناهید؟ [گل][قلب][گل]

دریا

[گل][گل][گل] همیشه زود دیر میشه [لبخند] پس از زمان حال غافل نشیم و لذت ببریم [گل]

لنا

سلام بابایی!! خوبین؟ چی شده؟! من الان نفهمیدم این آپ توش خبر بدی بود یا فقط ابراز احساس؟!! چیزی شده؟

aram

__$$ __$$$ __$$$$__________________$ __$$$$$________________ $$ __$$$$$$$______________ $$$ __$$((▂))$$$____________$$$$ __$$$$$$$$$$_________$$((▂))$ __$$$'¤'¤'$$$$$______$$$$$$$$$ __$$$¤'¤'¤'¤$$$$___$$$$'¤'¤'¤$$$ __$$$'¤'¤'¤'¤'¤$$$__$$$¤'¤'¤'¤$$$ __$$$$'¤'¤'¤'¤'¤$$$ $$$'¤'¤'¤'¤'$$ ___$$$$'¤'¤'¤'¤'¤$$$ $$'¤'¤'¤'$$$ _____$$$$'¤آپـــــــــــــــــم¤'¤'$$$ __$$$$$_$$$'¤'¤'¤'¤$ $$'¤'¤$$ _$$((▂))$$$$$_$$$$$$$$$$$_O_O $$$$بدو بیــــــــــــــا _$$$$$$_ _ $ $ $$$'¤'¤'¤'¤'¤'¤'¤'¤$$$$_$$___$ $ $$$$'¤'¤'¤'¤'¤