خدای عشق...

       

نمی دانم خدايان عاشق چه کسانی هستند، اما اين را ميدانم که اگر برای خود حرمت نفسی قايل باشيد، اگر خود را دوست بداريد و به خوبی ذات انسان معتقد باشيد، تا روزی که زنده هستيد، احساس جوانی خواهيد کرد. سالهای عمر را به شکوه شکايت برگزار نکرده و در جستجوی احساس همدردی، گوشهای ديگران را با آه و فغان از اين همه بد اقبالی و بدبياری پر نخواهيد ساخت. نه، حباب ها نخواهند شکست و آتشها در ضمير روشنتان خواهند سوخت، ميل خلاق درون شما، نيرويی تعيين کننده خواهد بود ...

/ 0 نظر / 31 بازدید